Projekt - Modernizácia železnice Votice - Benešov pri Prahe

Modernizácia železnice Votice - Benešov pri Prahe

Cestný nadjazd v 132,393 km pri Marianoviciach

Podrobnosti riešenia


Dátum: 01 / 2008

Kategória: Inžinierska stavba

Spolupráca: SUDOP Praha a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o., SŽDC s.o., Stavební správa Praha

Klient: Ing., Ing. Arch. Jozef Kuráň


Mostný objekt sa nachádza južne od Benešova na križovaní železničnej trate České Budějovice - Praha s miestnou účelovou komunikáciou medzi obcami Mariánovce a Mokrá Lhota v evidenčnom km 132,393 v hlbokom železničnom záreze.

Založenie objektu je hlbinné na mikropilótovom rošte kotvenom v združenom monolitickom železobetónovom základe pre oblúk a krajnú podperu. Podperný oblúk bol vyrobený ako prefabrikát polomeru 20,2m a šírky 0,4m a je spojený so základovou konštrukciou i mostovkou železobetónovými kĺbmi. Mostovka je monolitický železobetónová konštrukcia v tvare jednoduchého T o šírke 5,2m a základnej hrúbke 0,7m s nábehmi v mieste pripojenia oblúkov k mostovke. Mostovka je uložená na každej podpere na dvoch elastomerových ložiskách. Osová vzdialenosť ložísk je 28m.

Pre klienta boli vypracované vizualizácie navrhovaného premostenia s modelovaním okolitého terénu, oporných gabionových múrov a želežničného vedenia.

Späť na projekty

Chcete spracovať podobné riešenie?

Peter Csúz

Podieľam sa najmä na projektovej príprave architektonických a stavebných diel (od štúdie po realizáciu) / vytváram webové stránky / grafiku a 3D vizualizácie stavieb pre zaujímavých klientov z rôznych kútov sveta.

Kontaktujte ma

Ing. Peter Csúz - ideology
Rúbanisko III 2785 / 5, 984 03 Lučenec (Slovensko)

E-mail: info@csuz.eu
Tel: +421 (0) 915 344 222

Sociálne odkazy