Projekt - Krytá plaváreň, Bratislava

Krytá plaváreň - Petržalka, Bratislava

ŠPORTOVO-REKREAČNÁ STAVBA

Podrobnosti riešenia


Dátum: 2007-2008

Kategória: Diplomová práca

Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Jozef LISCAK, PhD.

Konzultant: Ing. Ing. arch. Jozef KURAN


Riešený objekt sa rozprestiera z väčšej časti na Májovej ulici. Tvorí líniovo-dynamickú štruktúru, ktorá sa akoby vlnila na svojom pozemku. Vlastne skôr tečie. Ako voda. Vťahuje - do svojich priestorov. Ale nesnaží sa kričať. Rešpektuje okolie. V časti, ktorá cez ulicu susedí s vydavateľstvom Ekonóm je zachovaná nižšia výška objektu. Masa objektu potom narastá do voľného priestoru smerom od juhu na sever. Tento smer by sa dal zadefinovať ako pozdĺžna os objektu. Pozdĺžna os je však viac krát zalomená a to na základe kopírovania tvaru a smeru priľahlých komunikácií a tiež v dôsledku orientácie hlavnej bazénovej haly v smere východ - západ.

Dekan stavebnej fakulty STU v Bratislave udelil diplomovej práci ocenenie za vynikajúcu diplomovú prácu v akademickom roku 2007-2008 v študijnom programe Pozemné stavby a architektúra. Diplomová práca bola tiež nominovaná na Cenu profesora Lacka v roku 2008 - súťaž s dlhoročnou tradíciou, ktorej hlavná cena, ako aj udelené odmeny sú najvyšším ocenením, ktoré sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce za uplynulý akademický rok – absolventovi ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku.

Späť na projekty

Chcete spracovať podobné riešenie?

Peter Csúz

Podieľam sa najmä na projektovej príprave architektonických a stavebných diel (od štúdie po realizáciu) / vytváram webové stránky / grafiku a 3D vizualizácie stavieb pre zaujímavých klientov z rôznych kútov sveta.

Kontaktujte ma

Ing. Peter Csúz - ideology
Rúbanisko III 2785 / 5, 984 03 Lučenec (Slovensko)

E-mail: info@csuz.eu
Tel: +421 (0) 915 344 222

Sociálne odkazy