Projekt - Živnostenský dom, Lučenec

Rekonštrukcia Živnostenského domu

Ulica Dr. Herza 24, Lučenec

Podrobnosti riešenia


Dátum: 12 / 2007

Kategória: Rekonštrukcia

Spolupráca: Ing. arch. Grandtnerova Anna


Predmetom rekonštrukcie a riešenia novej funkcie je prízemný murovaný objekt nachádzajúci sa na ulici Dr. Herza č.24 v Lučenci. Budova je prízemná, pôdorysný tvar obdĺžnikový s vonkajšími rozmermi 35,55 x 14,55m. Objekt bol postavený na prelome 19. a 20. storočia. Uličná fasáda je riešená symetricky s vystupujúcim stredným rizalitom, ktorý je zakončený tympanónom.

Celý objekt je riešený ako dvojtrakt s pozdĺžnymi nosnými stenami, založený na pásových základoch (z kameňa). Zvislé nosné konštrukcie sú masívne, murované z plných pálených tehál na vápennú maltu. Strop je drevený trámový medzi oceľovými valcovanými I-nosníkmi výšky 220mm so záklopom, debnením a omietnutým pohľadom.

Návrh obnovy: Z dispozičného hľadiska sú do objektu riešené dva vstupy z ulice a dva z terasy. V uličnom trakte je za hlavným vstupom riešená vstupná hala (recepcia) s napojením na oddychovú časť pre hostí a samoobslužnú jedáleň. Na druhom konci objektu je navrhnutý priechodný vstup do dvora (pre zamestnancov) so vstupom do kuchynskej (výrobnej) časti jedálne s príslušnými priestormi a zariadeniami. Zásobovanie je riešené z južnej strany objektu. Druhé nadzemné podlažie navrhnuté v priestoroch pôvodného sedlového krovu a bude slúžiť pre pobyt a oddych hostí s príslušnými priestormi pre údržbu a personál.

Späť na projekty

Chcete spracovať podobné riešenie?

Peter Csúz

Podieľam sa najmä na projektovej príprave architektonických a stavebných diel (od štúdie po realizáciu) / vytváram webové stránky / grafiku a 3D vizualizácie stavieb pre zaujímavých klientov z rôznych kútov sveta.

Kontaktujte ma

Ing. Peter Csúz - ideology
Rúbanisko III 2785 / 5, 984 03 Lučenec (Slovensko)

E-mail: info@csuz.eu
Tel: +421 (0) 915 344 222

Sociálne odkazy